VvE is de afkorting van ‘Vereniging van Eigenaren’.  De Vereniging van Eigenaren is een overkoepelend orgaan. Alle kopers maken er verplicht deel van uit als ze de rechten op appartementen in het gebouw kopen. Het bestuur van deze vereniging kan zowel van binnen als van buiten de VvE komen komt jaarlijks minstens een keer samen. Dan kan het gebouw wel gesplitst zijn in appartementsrechten, maar is de VvE  niet actief werd opgericht. Dat lijkt zo. Er kan dan wel een VvE aanwezig zijn, maar die is dan inactief. Het betreft dan een ‘slapende VvE’.

Geen hypotheek bij slapende VvE

De resultaten van verschillende onderzoeken laten nu zien dat banken geen hypotheken meer verstrekken voor de aankoop van appartementen bij slapende VvE’s. De gevolgen van deze slapende VvE zijn veel ernstiger dan de meeste mensen denken. Dit leidt er toe dat eigenaren hogere bijdragen moeten betalen voor het achterstallig onderhoud. Dan zijn zelfs bijdragen van paar duizend euro per eigenaar van een appartement lang geen uitzondering.

Slapende VvE is verboden?

Een slapende VvE is bij wet verboden, komt toch nog altijd verrassend veel voor. Het gaat dan om een klein gebouw met maar enkele appartementen. Elke eigenaar doet dan zijn onderhoud aan zijn appartement. Er is dus geen actieplan. Slapende VvE’s zijn dan onbekend bij het handelsregister. Ondanks dat slapende VvE’s al enige tijd verboden zijn, komt er weinig actie van de bevoegde gemeenten. Bij het activeren van een slapende VvE, dan zitten er altijd een of meerdere huiseigenaren dwars. Dit betekent dat het activeren van een slapende VVE moeilijk lukt.

De wet eist dat er een VvE wordt opgericht die instaat voor het onderhoud van het gebouw en daarvoor een rekening opent. Iedereen die een appartementsrecht kocht, betaalt een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag waarover de VvE beschikt kan dan gebruikt worden om schilderwerken of het vervangen van het dak te betalen. In de akte van splitsing staat welke kosten je samen betaalt.