Situaties waarin jij, je partner of wie dan ook een advocaat nodig heeft, zijn vaak niet zo aangenaam. Wanneer er een advocaat in Eindhoven of elders nodig is, is er vaak sprake van een geschil of een groot conflict. Meestal kunnen onderlinge geschillen goed zelfs opgelost worden, zonder tussenkomst van een advocaat in Eindhoven. Maar dit is lang niet altijd het geval. Er zijn namelijk omstandigheden waarbij het verstandig of zelfs noodzakelijk is om bijstand van een advocatenkantoor in te schakelen. Hieronder leggen we uit wanneer je het beste een professionele en goed ingelezen advocaat in Eindhoven kunt regelen om jou gerechtelijk-juridisch bij te staan.

In deze situaties is een advocaat verplicht

Doorgaans ben je in rechtszaken niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat in Eindhoven. In principe mag je in veel gevallen jezelf verdedigen, waarbij natuurlijk gelijk de kanttekening geplaatst moet worden of dat überhaupt verstandig is. Maar wanneer móet je bij een rechtszaak sowieso een advocaat regelen? Loopt je zaak bijeen kantonrechter, dan is een advocaat niet verplicht. Een verplichting is er wel als er een zaak loopt bij de civiele rechter. Deze rechters houden zich bezig met rechtszaken die draaien om geschillen rond bedragen boven de 25.000 euro. En verder horen thema’s als echtscheiding, alimentatie, onteigeningsprocedures, voogdijzaken, conservatoire beslaglegging en adoptiezaken bij de civiele rechtspraak. Ga je scheiden en komt jullie vechtscheiding voor de rechter, dan moet je dus een advocaat inhuren.

En in deze gevallen is een advocaat inhuren niet wettelijk verplicht

Heb je te maken met het kantonrecht? Dan betreft het zaken tot 25.000 euro, arbeidszaken, consumentenzaken, bewindvoering en huurkwesties. Bij dit soort procedures is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. Je kunt je eigen verdediging voeren en hoeft daarvoor geen professional in te schakelen. Soms kan het echter wel verstandig zijn om toch een advocaat in te huren.

Laat je adviseren door een juridisch specialist

Twijfel je erover of je een advocaat nodig hebt voor jezelf of iemand in je directe omgeving? Laat je dan vrijblijvend adviseren door een juridisch specialist, die jou precies kan informeren over de vraag of een advocaat in Eindhoven voor jou verplicht is of meerwaarde kan opleveren. Succes en sterkte met de aanstaande juridische procedure!